Septonex sprej 45 ml recenzia a cena

Fotogalerie produktu
 

Písomná informácia pre používateľa
Septonex 8,3 mg/ml dermálna roztoková aerodisperzia karbetopendecíniumbromid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť…

Redakcia Author

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Ochrana proti spamu (nutné vyplniť)