Jodid draselný 2% Unimed Pharma int.opo.1 x 10 ml recenzia a cena

Fotogalerie produktu
 

JODID DRASELNÝ 2 % UNIMED PHARMA
Očná roztoková instilácia
Jodid draselný
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa…

Redakcia Author

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Ochrana proti spamu (nutné vyplniť)